Abreal Konsult

Prislista

Bokföring och redovisning
 
Grundavgift* per månad med upp till 50 verifikationsrader
650 kr
  Följande verifikationsrader upp till 100 5,50 kr/st
  Följande verifikationsrader över 100 5 kr/st
Bokslut** 3 950 kr
Årsredovisning med bokslut 4 500 kr
Deklaration*** 1 850 kr
Paketpriser (per månad)  
EF paket med grundavgift bokföring, bokslut, deklaration 950 kr
AB paket med grundavgift bokföring, å.r , deklaration 1050 kr
HB/KB paket (som EF paket) men med 3 st deklarationer  1150 kr 
Övriga tjänster  
Fakturering (inkl porto) 99 kr/st
Övriga ekonomitjänster 590 kr/timme
Reseersättning 10 kr/km
Lönehantering grundavgift**** 260 kr/mån
Lönehantering anställda 190 kr/mån
Övriga administrativa tjänster enligt överenskommelse.    

* I grundavgiften ingår även momsredovisning och månadsrapportering samt periodavstämning.

** I bokslut ingår inventarieförteckningar och avskrivningsunderlag för upp till 10 st inventarier. Vid större bokslut med många inventarier tillkommer debitering löpande.

*** Deklarationerna upprättas i nära samband med kunden där bokslutsdispositioner som justerar det bokslutsmässiga resultatet till ett önskat skattemässigt resultat diskuteras.

**** Lönehanteringen inkluderar månadsvis deklaration av skatt och soc.avg. till skatteverket

Alla priser är exklusive moms och gäller tillsvidare från och med 2024-01-01.

Abreal Konsult

Abreal Konsult

Abreal Konsult