Abreal Konsult

Redovisning och bolagsbildning

Bokföring av affärshändelser är ett lagstadgat förfarande och nödvändigt för en korrekt skattedeklaration.

Vi hjälper dig att upprätta bokföringen och sköter så stor del av redovisningen som du själv väljer, resten sköter du själv. Vi kan vara din ekonomiavdelning och ta hand om allt eller så kan vi vara din ekonomiska rådgivare om du väljer att göra största delen själv, och allt däremellan.

Vid ett nytt uppdrag går vi noggrant genom hur ni vill ha er bokföring uppdelad och skapar nya konton efter ert behov och nytta samt vilken typ av rapporter och hur ofta ni är intresserade av att få dessa. Vi går även genom hur vi vill att ni ska lägga upp era rutiner kring bokföringen och organisera underlaget för att underlätta vårt arbete, därigenom spara pengar åt er.
Med ett fast pris på bokföringen har du bra kontroll över månadens utgifter. För att fördela ut kostnaden för årsavslut över hela året så erbjuder vi även olika paketlösningar med en månadskostnad som inkluderar bokslut och inkomstdeklaration.

I all redovisning ingår momsredovisning till skattemyndigheterna, månadsrapporter över företagets lönsamhet och ekonomiska ställning samt kontoavstämningar.

Bolagsbildning

Vi hjälper dig att bilda AB, HB och KB eller att ombilda ditt företag till en annan bolagsform.
Vill du ombilda din enskilda firma eller ditt handelsbolag så ordnar vi det.
Vi kan upprätta alla avtal och andra handlingar som behövs i samband med ombildningen.

Abreal Konsult

Abreal Konsult