Abreal Konsult

Personal & löner

Personalen är företagets viktigaste resurs och ofta även företagets ansikte utåt mot kunderna, så se till att de håller sig nöjda. Genom tydliga anställningsavtal, ordning på försäkringar och lönehantering skapar man en trygghet för de anställda. Det är viktigt att likviditeten planeras väl så att löner kan betalas ut i tid och att det finns pengar till semesterlöner.

Semesterlagen, Las, kollektivavtal mm. Det kan vara mycket att hålla reda på som arbetsgivare. Genom att anlita oss som er personalavdelning kan ni känna er trygga med att veta att alla lagar och föreskrifter följs. Vi håller oss ständigt uppdaterade genom olika kurser och utbildning inom personaljuridiken.

Att få ordentliga och tydliga lönebesked, lönen utbetald i rätt tid och med rätt belopp sparar tid för alla parter och leder till en trevligare stämning på företaget.

Vi arbetar med ett lönesystem som alltid håller sig uppdaterat med nya regler och belopp. Rapporteringen av arbetstider mm kan ske på olika sätt beroende på ert behov, det kan ske via ett kalendarie hos er eller på internet, elektronisk stämpelklocka via sms, internet eller lokalt på arbetsplatsen. Självklart kan det även ske via telefon, sms eller e-post direkt till din kontaktperson hos oss.

Abreal Konsult

Abreal Konsult