Abreal Konsult

Rådgivning

Om du konsulterar oss innan du gör något kan du undvika dyrbara misstag!

Nystart av företag och bolagsbildning

Har du planer på att starta ett eget företag eller har du nyligen har startat företaget? Då kan vi hjälpa dig att upprätta de handlingar som krävs för att söka lån och bidrag. Tillsammans går vi genom dina behov och förutsättningar och ger dig råd och tips om olika företagsformer samt om bidrag och finansierings val, bankkontakter, mm. Vi hjälper dig med de första förberedelserna och själva registreringen av företaget så att du kan koncentrera dig på kärnverksamheten och mer praktiska förberedelser inför premiären. Vi upprättar alla nödvändiga handlingar som krävs för att registrera företaget och för att få F-skattsedel och bli momsregistrerad.

Övertagande av verksamhet/köp av företag

Vi hjälper dig att upprätta affärsplaner, kalkyler, köpeprospekt och värdering av verksamheten som du har planer på att köpa/överta. Köpeprospektet är en handling som beskriver verksamheten och hur köpet ska genomföras samt förutsättningar kring köpet/övertagandet, denna handling är ett bra underlag vid kontakter med banker och andra finansiärer.

Affärsutveckling

Om ni har en befintlig verksamhet och funderar på att expandera genom att investera i ny utrustning, nyanställa eller utveckla verksamheten, så kan vi ge råd och upprätta kalkyler för att se om planerna är lönsamma och hur investeringen påverkar ekonomin. Rätt råd från början!

Skatter

I vårt arbete ingår det att hålla sig uppdaterad på alla skatteregler som gäller och vilka förändringar som planeras komma.

En stor och central del i vårt arbete är skatter och skatteplanering.

Vi hjälper dig att räkna på skatter och planera ekonomin i företaget för minsta möjliga skatteeffekt.

Abreal Konsult

Abreal Konsult